• 1
  • 2
  • 3
  • 4

لوله آزبست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

لوله های آزبست:

لوله هایی هستند که برای هدایت هوای شومینه و موتور خانه ها و ... در سایز های مختلف استفاده میشود، لوله های آزبست بصورت گرد و کتابی تولید مشود.

تماس با ما

 

شهریار ابتدای بابا سلمان 

 

تلفن واحد فروش:  

021   46 87 46 26

0912 31 65 441

0930 53 57 628

Download Full Premium themes - Chech Here
Free artbetting.net bookamkers reviw.
http://b.artbetting.net/