• 1
  • 2
  • 3
  • 4

کول انباری کف تخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کول انباری کف تخت:

این کول ها در کانال هایی که از قسمت عمودی چاه منشعب شده با چیدمان ردیفی برای هدایت آب یا فاضلاب و یا لانه زنبوری به منظور استحکام انباره ی چاه بکار می روند.

کول های انباری کف تخت در سایز های 80 - 90 - 100 - 120 تولید می شوند.

Download Full Premium themes - Chech Here
Free artbetting.net bookamkers reviw.
http://b.artbetting.net/