شماره های تماس:

021-46874626
0912-3165441
0921-3865441

موزاییک:

موزاییک کف پوش سیمانی است که با طرح های حیاطی و ساده در طرح های مختلف عرضه می شود.