درباره شرکت:

تولید انواع مصالح ساختمانی از قبیل انواع کول و بلوک با مواد اولیه کیفیت مناسب.

آماده عقد قرار داد با شرکت ها و ارگان ها برای تامین مصالح مورد نیاز و ارایه راه کار های ساخت و اجرا.

کول دو تکه با ابعاد بیشتر از ۱۰۰ در انواع مختلف.

جدول سیمانی بتونی و دال ترافیک سبک و ترافیک سنگین موزائیک زیر موکتی و حیاطی و واش بتن در رنگ های مختلف و قیمت های استثنایی.

امکان حمل توسط انواع وسایل نقلیه(نیسان -خاور-تک) وجود دارد.