شماره های تماس:

021-46874626
0912-3165441
0921-3865441

کول انباری کف تخت:

این کول ها در کانال هایی که از قسمت عمودی چاه منشعب شده با چیدمان ردیفی برای هدایت آب یا فاضلاب و یا لانه زنبوری به منظور استحکام انباره ی چاه بکار می روند.

کول های انباری کف تخت در سایز های ۸۰ – ۹۰ – ۱۰۰ – ۱۲۰ تولید می شوند.