شماره های تماس:

021-46874626
0912-3165441
0921-3865441

کول انباری:

کول انباری در انباره ی چاه یعنی در کانال هایی که از قسمت عمودی انشعاب گرفته شده و به جهت مورد نظر و موازی با سطح زمین در عمق و یا در سطح زمین بکار می روند.کول های انباری در انواع کف تخت ، دوتکه ،تخم مرغی و دو تکه نر و ماده (کونیک) تولید می شوند.

کول انباری هم در دو نوع تسمه ای و به صورت سفارشی( با میلگرد حرارتی ۵٫۵ یا ۶٫۵) براساس نیاز مشتری تولید و عرضه می گردد.