شماره های تماس:

021-46874626
0912-3165441
0921-3865441

کول دو تکه انباری ۱۴۰

این نوع کول در دو قطعه تولید میشود که برای پوشاندن سقف کانال ها در عمق زمین بکار میرود،این کول در سایز های یک متری تخته و ۱۴۰ سانتی متری (کونیک دار) تولید میشود، این کول ها با پایه قرار دادن بلوک کنار دیواره کانال ها از ریزش سقف کانال ها جلوگیری میکند.