شماره های تماس:

021-46874626
0912-3165441
0921-3865441

کول میله:
کول میله همانطور از نامش پیداست در قسمت امتداد عمودی چاهها از مصرف میشوند. این قطعات بتنی بصورت دایره ای شکل بوده و از ابعاد با محیط ۶۰ سانتی متر (پشت به پشت) تا ۱۴۰ سانتی متر تولید میشوند. این کول ها در چاه های آب یا چاه های فاضلاب، ریشه های فنداسیون، پایه پلها، پایه های نگهدارنده گودهای ساختمانی به منظور جلوگیری از ریزش و مسلح کردن دیواره ها و همچنین پروژه های زیباسازی در پارک ها به عنوان گلدان بکار میروند. کول میله در دو نوع میلگردی به صورت سفارشی با میلگرد حرارتی ۵٫۵ یا ۶٫۵ براساس نیاز مشتری با بتن عیار ۳۵۰ تولید و عرضه میگردد.