اطلاعات تماس

 

شماره های تماس:

021-46874626
0912-3165441
0921-3865441

کول چاه:

کول چاه به قطعه های بتنی گفته میشود که برای هدایت آب و یا فاضلاب در قنات ها و دیگر راه آب ها کنار هم بصورت افقی یا عمودی چیده میشوند،کول هایی که در امتداد عمودی چاه مصرف میشوند عمدتا گرد بوده و بنام کول میله شناخته میشوند.کول ها در چاه های آب یا چاه های فاضلاب، ریشه های فنداسیون، پایه پلها، پایه های نگهدارنده گودهای ساختمانی به منظور جلوگیری از ریزش و مسلح کردن دیواره ها و همچنین پروژه های زیباسازی در پارک ها به عنوان گلدان بکار میروند.

کول های انباره ای ویا کانالی قطعات بتنی هستند که عمدتا در امتداد افقی در زیر یا روی زمین به منظور هدایت جریان آب استفاده میشوند. کول های انباری در چند نوع کف تخت ، دو تکه و تخم مرغی و دو تکه نر و ماده (تخته) تولید می شود.